Home
Behandelgebieden

Behandelgebieden

Spraak

 • Het niet of niet goed uitspreken van klanken
 • Onduidelijk of onverstaanbaar spreken
 • Dysartrie: spraakproblematiek als gevolg van een neurologische aandoening
 • Slissen
 • Open en gesloten neusspraak

Stem

 • Heesheid
 • Verkeerd stemgebruik
 • Onvoldoende adembeheersing
 • Stemklachten na intensief stemgebruik
 • Stemklachten op basis van hyperventilatie

Taal

 • Het niet op gang komen van de taal bij jonge kinderen
 • De taal niet goed begrijpen
 • De taal niet kunnen uiten (bijv. met te korte of incomplete zinnen)
 • Afasie: communicatieproblemen als gevolg van CVA
 • Moeite met de meertalige ontwikkeling

Mondgedrag

 • Open mondgedrag
 • Foutieve slikgewoontes
 • Speen-, duim- of vingerzuigen
 • Zwakke coördinatie van lip- en tongbewegingen

Eet- en drinkproblematiek bij baby's en kinderen

 • Moeilijkheden rondom de borst/flesvoeding
 • Niet accepteren van de speen
 • Moeite met drinken na een periode van sondevoeding
 • Moeilijkheden bij de overstap naar de lepelvoeding
 • Het niet willen eten
 • Veel verslikken, spugen en kokhalzen
 • Overmatig kwijlen

Eet en drinkproblematiek bij (jong)volwassen

 • Dysfagie: slikproblemen als gevolg van een neurologische aandoening

Gehoor

 • Doofheid of slechthorendheid
 • Zwakke auditieve functies, bijvoorbeeld onvoldoende luisterhouding of klanken niet goed kunnen onderscheiden

Dyslexie

 • Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (vergoede dyslexiezorg)
 • Behandeling van dyslexie (particulier)
 • Behandeling van jonge kinderen met lees- en spellingproblemen

Stotteren/ broddelen

 • Niet vloeiend spreken