Home
SSSSliSSen; schattig of schadelijk?

SSSSliSSen; schattig of schadelijk?

We kennen ze allemaal; die peutertjes die tijdens het spreken hun tongetje tussen hun tanden friemelen bij het uitspreken van de s-klank. Vaak ziet dit er schattig uit. Maar; is dit wel zo schattig? Of zitten er ook negatieve kanten aan slissen? En; gaat het wel vanzelf over???

Vanaf welke leeftijd kun je slissen eigenlijk door een logopedist laten behandelen?

Slissen, soms in de volksmond lispelen genoemd, ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling. Bij slissen wordt de /s/ verkeerd uitgesproken. Vaak worden daarbij ook nog andere klanken slissend uitgesproken, zoals de /z/, /sj/ en /zj/.

Er zijn verschillende soorten slissen. De meest voorkomende is de interdentale slis waarbij de tong , naar voren tussen de tanden wordt geduwd, waardoor een foutieve /s/ ontstaat. Een andere slis is de laterale slis , waarbij de tong zijwaarts tussen de tanden en kiezen wordt geduwd en ook een vervormde /s/ hoorbaar is.

Slissen wordt veroorzaakt door onvoldoende kaakstabiliteit, slappe mondspieren, open mondgedrag, afwijkende mondgewoonten zoals speen-, duim- en vingerzuigen en/of een verkeerde sliktechniek . Vaak is er sprake van een onderliggend probleem zoals een hypotone ( slappe) lichaamshouding , Keel- Neus- en Oorproblematiek of problemen in de verwerking van zintuiglijke prikkels. Soms is slissen slechts een kwestie van het imiteren van iemand in de directe omgeving.

Wat zijn de negatieve gevolgen van slissen?

Door een verkeerde uitspraak van de /s/ kan een kind minder goed te verstaan zijn. Dit belemmert de communicatie en kan een kind onzeker maken. Wanneer een wat ouder kind nog slist kunnen er negatieve reacties vanuit de omgeving komen. Sommige kinderen worden met het slissen gepest.

Bovendien kan het slissen leiden tot veranderingen in de stand van het gebit. Dit laatste kan het slissen vervolgens weer uitlokken, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Ook het resultaat van een behandeling door een orthodontist kan teniet gedaan worden door het slissen.

Kortom; slissen is misschien even schattig, maar heeft dan vooral vervelende gevolgen.

En; slissen gaat meestal niet vanzelf over.

Gelukkig is de logopedist een specialist op het gebied van spraakontwikkeling en mondgedrag. Een logopedische behandeling van het slissen is mogelijk vanaf jonge leeftijd tot volwassenheid. Al vanaf 3-jarige leeftijd kan spelenderwijs gewerkt worden aan voorwaarden voor het uitspreken van een correcte s-klank. Ouders kunnen na een kortdurende behandeling met de juiste voorlichting en adviezen al veel doen om hun kind te stimuleren.

Voordat een logopedist de behandeling start, zal zowel bij kinderen als bij volwassenen eerst zorgvuldig gekeken worden naar de oorzaken en in stand houdende factoren van het slissen, zoals die hierboven al beschreven zijn. Duimt een kind nog? Zijn de spieren van de kaak , lippen en tong voldoende krachtig ontwikkeld? Hoe is de lichaamshouding en wordt er op juiste wijze geslikt? Hoe worden zintuiglijke prikkels verwerkt?

De behandeling bestaat uit het adviseren van ouders of volwassenen om afwijkende mondgewoonten te verminderen en/of af te leren. Er wordt aandacht besteed aan het scheppen van de juiste voorwaarden voor het realiseren van een goede /s/. Denk aan het verbeteren van de kaakstabiliteit, de mondsluiting, mondmotorische oefeningen om de spieren in de mond te versterken, het prikkelen van de intrinsieke tongspieren en het op juiste wijze plaatsen van de tong in de mond.

Aansluitend kan een goede /s/ gerealiseerd gaan worden op klank-, lettergreep-, woord-, zinsniveau en tijdens het spreken in het dagelijks leven. Bij kinderen wordt gewerkt met spelletjes, liedjes , versjes en verhaaltjes. Bij volwassenen wordt stapsgewijs toegewerkt naar oefeningen die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Het resultaat en de duur van de behandeling is afhankelijk van de oorzaak van het slissen, de leeftijd, de motivatie en het verloop van de behandeling.

Laura de Haas , José Jutjens, Annette Kolvenbag, logopedisten Logopediepraktijk Velserbroek.

Leave a Comment