Home
Logopedie in tijden van COVID-19

Logopedie in tijden van COVID-19

  • We streven zoveel mogelijk naar continuïteit van de logopedische zorg. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk onderzoeken en behandelingen doorgaan.
  • Vooralsnog vinden de behandelingen op locatie plaats, d.w.z. in de behandelruimtes van onze praktijk; wij behandelen van achter een scherm.
  • Bij cliënten vanaf 12 jaar zal in overleg de mogelijkheid besproken worden om de behandeling te laten plaatsvinden via videobellen.
  • Wanneer een behandeling niet op locatie kan plaatsvinden, bv. als gevolg van quarantaine en/of het wachten op een testuitslag, gaat de afspraak wel door middels videobellen.
  • Het videobellen vindt plaats via een AVG-proof programma.
  • Om het risico van besmetting voor onze cliënten, voor onszelf en voor de bezoekers van het gezondheidscentrum zoveel mogelijk te beperken, zullen wij de ouders van de kinderen die door ons worden behandeld vragen om zoveel mogelijk buiten de behandelkamers te blijven. We zullen ouders verzoeken om buiten of in de auto te wachten. Wanneer dit voor de behandeling van belang wordt geacht, kan hier eventueel van worden afgeweken.
  • Wij vragen aan bezoekers/ouders en kinderen vanaf 12 jaar een mondkapje te dragen wanneer ze (toch) de behandelruimte binnenkomen. In de gezamenlijke ruimtes van het gezondheidscentrum en in de wachtkamers wordt ook gevraagd een mondkapje voor te doen. Het is (nog) niet verplicht, maar het houdt ons wel alert.
  • Bij binnenkomst vragen wij ieder hun handen te desinfecteren. Tussendoor blijven we ook de kamers zoveel mogelijk desinfecteren.
  • Misschien ten overvloede, maar bij corona-gerelateerde klachten zoals hoesten/benauwdheid/koorts/keelpijn, of een vastgestelde coronabesmetting van een gezinslid vragen wij dit te melden en niet naar de praktijk te komen. We hanteren hierbij de beslisboom die ook op scholen wordt gebruikt.

 

Jose Jutjens           Annette Kolvenbag             Femke Snelderwaard

Tags: