Home
Wat kan de logopedist voor volwassenen betekenen?

Wat kan de logopedist voor volwassenen betekenen?

Inmiddels zijn veel mensen bekend met logopedie voor kinderen. Minder bekend is dat een groot deel van onze cliënten bestaat uit volwassen. Veel volwassenen volgen logopedie vanwege stemproblemen en/of stotteren of willen de uitspraak verbeteren.

Daarnaast zien wij bij ons in de praktijk een groot aantal volwassenen dat logopedische begeleiding nodig heeft vanwege problemen met communiceren na een hersenbloeding, TIA of beroerte. De cliënt kan problemen ervaren bij het spreken, afasie genoemd. Er bestaan verschillende soorten afasie. Sommige cliënten ervaren problemen bij het benoemen van een voorwerp of zij hebben moeite met zinsbouw, lezen en/of schrijven of het begrijpen van de gesproken taal. Het is hierbij belangrijk na te gaan welke taalgebieden beschadigd zijn. De logopedist zal met de cliënt en zijn/haar directe omgeving met gerichte oefeningen komen. Ook adviezen omtrent communicatie of hulpmiddelen om het voeren van een gesprek te kunnen vergemakkelijken worden hierbij ingezet.

Bij een dysfagie wordt de hulp van een logopedist ingeroepen omdat een cliënt zich veelvuldig verslikt. Weet dat een mens meer dan 1000 keer slikt per dag! Men kan zich verslikken in speeksel, drinken of eten. De substantie komt in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm. Kenmerkend is dat de volwassen cliënt na een CVA veelvuldig hoest tijdens het koffiedrinken of bij het nuttigen van de maaltijd. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben; verliezen van eetlust, afname van lichaamsgewicht of longontsteking. De logopedist komt met gerichte spieroefeningen die het slikken beïnvloeden, maar de logopedist kan de cliënt ook adviezen en strategieën geven omtrent een veilige slik.

De logopedist behandeld ook wanneer er sprake is van een dysartrie; waarbij het de cliënt niet of nauwelijks lukt om duidelijk te spreken. De spieren van de mond worden minder goed aangestuurd waardoor uitspraak minder duidelijk is. De cliënt geeft aan het gevoel te hebben met een dubbele tong te spreken, verliest speeksel in de mondhoeken, bijt bij het spreken veelvuldig op de tong of kan woorden met lastige klankcombinaties niet meer makkelijk uitspreken. Spieroefeningen voor lippen en tong of gerichte oefeningen voor de uitspraak kunnen de klacht doen verminderen of verhelpen.

Bovengenoemde klachten zien wij bij volwassenen die herstellende zijn van CVA of TIA maar kunnen ook voorkomen bij andersoortige neurologische problemen, progressieve ziekten zoals bijvoorbeeld Parkinson of Multiple Sclerose. De logopedist kan de cliënt oefeningen geven, begeleiden of tips en adviezen geven voordat de werkelijke klacht zich aandient.

Problemen in de taal of uitspraak kunnen veel frustratie en onbegrip opleveren bij een cliënt en zijn directe omgeving. De logopedist zal in samenwerking met de cliënt een plan opstellen dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de volwassene. De ene cliënt heeft de wens zelfstandig een boodschappenlijst te kunnen maken of weer in het koor te kunnen zingen. De ander heeft bijvoorbeeld als doel te kunnen spreken op een vergadering.

Mocht u vragen hebben over uw logopedische klacht dan kunt u contact met ons opnemen.

Laura de Haas

Logopediepraktijk Velserbroek

023 5201262/ 5201264

logopedie@velserbroek.info

Leave a Comment